OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

KRASOKLUB PÚCHOV

KONTAKTY

Predseda :        Rudolf Dráb

                           0908 224 879

                           rudolf.drab@gmail.com

 

Podpredseda : Alexandra Novacká

                          0905 728 116

                          042/4633750

                          novackka@mail.t-com.sk

IČO :                 42145791

DIČ :                 2022924948

Adresa :          Podjavorinskej 944/28,Púchov,02001

IBAN :              SK81 7500 0000 0040 1785 3630

Hodnotenie
1 2 3 4 5